Skip to content

Transportne trake su izdržljive, pouzdane i uvek potrebne, koje zajedno sa valjcima čine deo transportnog sistema.

Transportne Trake

Njihova glavna namena je transport raznih materijala I proizvoda.

Sačinjene su od niza spojenih elemenata koji se pokreće uz pomoć valjaka. Primenu su našle gotovo u svim granama industrije.

Proizvodi

Gumena Traka

Najekonomičniji I najefikasniji sistem za transport robe jesu pokretne trake koje pružaju brz i siguran transport svih vrsta materijala.

Svojstva

Transportne trake moraju biti otporne na silu istezanja potrebnu za pokretanje, na mehaničke I korozivne efekte abrazivnih materijala, temaperaturu I hladnoću.

Proizvode se u otvorenoj ili zatvorenoj formi, prema željenoj dužini, debljini I širini.

Karakteristike
Tip Trake
EP 125-200
Težina (g/m2)
690
Debljina (mm)
1.05
Zatezna Čvrstoća (kg/cm)
250
Vučna Čvrstoća (kg/cm)
100

Omotač je od poliestera, a sastav je poliamid. Izduženje trake je 2‰ pri 100% opterećenju.

Zatvorena (sastavljena) Traka
Ševron (Rebrasta Traka) Tip 1
Ševron (Rebrasta Traka) Tip 2
Otvorena Traka

Postavljanje