Skip to content

Potrebni uvek i svuda.

Rezervni Delovi

Proizvodi

Za Transportere

Postavljanje

  • Pri instalaciji umreženih sita treba obratiti pažnju na sledeće;
  • Da senzor za napetost nije istrošen
  • Da je pridržavajuća struktura dovoljno kruta
  • Da su niti gumenog U-sita pravilno pricvršćeni
  • Da postoji dovoljno U-šrafova na svakih 50cm žicanog platna