Čelična Sita

Obezbeđuju, filtriraju, selektuju razlicite vrste materijala.

Sita

Sita imaju široku primenu u raznim oblastima na primer; prosejavanje peska,prosejavanje i pranje šljunka, fabrike cementa, mlinovi, asfaltne baze, rudnici, kamenolomi, industrije đubriva, prehrambena industrija i hemijska industrija I mnoge druge.

Čelično Žičano Sito

Čelična Žičana sita se koriste za prosejavanja abrazivnih materijala, kamen, ruda, šljunak i zato je važno da materijal od koga se izrađuju bude kvalitetan. Sita se prave u različitim dimenzijama u zavisnosti od želje kupaca i okivaju se čeličnim limom I zakovicama.

Promeri Umreženih Čeličnih Sita

Proizvode se bilo kojih dimenzija rupa, dijametar žice i dimenzije mačina mogu biti do 3 metara.

Oblasti Primene

Sita od čelične mreže imaju široku primenu u raznim oblastima. Na primer; Prosejavanje peska, Prosejavanje i pranje šljunka, fabrike cementa, Mlinovi, fabrike asfalta, rudarski kamenolomi,   industrije djubriva, prehrambena industrija i hemijska industrija.

Sita sa Četvrtastim Otvorima

Prozivode se po željenim dimenzijama žica i mašina.

Postavljanje

  • Pri instalaciji umreženih sita treba obratiti pažnju na sledeće;
  • Da senzor za napetost nije istrošen
  • Da je pridržavajuća struktura dovoljno kruta
  • Da su niti gumenog U-sita pravilno pricvršćeni
  • Da postoji dovoljno U-šrafova na svakih 50cm žicanog platna