Motor sa Reduktorom

Ima široku primenu u svim granama indusrije.

Motor sa reduktorom

Proizvodi

AC Motor

AC motori se napajaju iz naizmenične struje.To su najčešće korišćeni motori.Snaga AC motora pokriva širok opseg od nekoliko V do stotine hiljada KW.

Postavljanje